Безпечне зберігання небезпечних вантажів є одним із найважливіших завдань, пов'язаних із охороною здоров'я працівників компанії. На роботодавця покладається низка обов'язків. Роботодавець має визначити потенційну небезпеку використовуваних речовин і технологічних процесів та вжити належних заходів безпеки, щоб захистити людей від ризиків для здоров'я, а навколишнє середовище — від шкоди, яку можуть спричинити такі речовини.

Важливою складовою таких заходів безпеки є належне зберігання небезпечних речовин, щодо чого компанія SSI SCHAEFER може надати вичерпні консультаційні послуги з будь-яких пов'язаних із цим питань. Звісно, наші складські системи відповідають останнім технічним нормативам, а отже, стануть надійними модулями для концепції безпеки замовника.

 • Закони й нормативні акти (витяг)
 • DIN EN 14470-1
 • Постанова щодо експлуатаційної безпеки
 • Технічні правила щодо займистих рідин
 • Закон Німеччини "Про управління водними ресурсами"
 • Класи небезпеки для вод
 • Директива щодо сталевих баків
 • MDT

Стандарт, що діє по всій Європі,
щодо виготовлення безпечних шаф.

Головне завдання полягає в мінімізації ризиків виникнення пожежі у зв'язку зі зберіганням займистих речовин і забезпеченні захисту вмісту шаф у разі пожежі.

Постанова щодо охорони праці в промисловості Німеччини (BetrSichV)

Набула чинності 2003 р. і внесла низку європейських керівних вказівок у німецьке законодавство, об'єднавши декілька наявних правил у одну постанову.

Це привело до появи наступного законодавчого рішення: Постанова про зберігання та заповнення займистих речовин (VbF) втратила чинність. Технічні правила застосовуються, доки не будуть замінені новими нормами, новим розділенням на класи небезпеки, обов'язку розголошення відомостей немає, оцінці ризиків надається вищий пріоритет, відповідальність власника компанії збільшується (відповідальність за ризики).

Технічні правила щодо займистих рідин (TRbF) 20

Регулюють безпечне використання займистих речовин. У Додатку L, розділ 1.1, встановлюється, що безпечні шафи та спеціальне обладнання:

... використовуються для зберігання займистих речовин у закритих контейнерах.

Закон Німеччини "Про управління водними ресурсами"

Контейнери із займистими рідинами або небезпечними для водних ресурсів рідинами повинні бути захищені від протікання за допомогою відповідних зливних піддонів для захисту ґрунтових вод.

Небезпечні вантажі поділяються на 3 класи небезпеки для водних ресурсів:

 1. Незначна небезпека для вод

 2. Небезпека для вод

 3. Серйозна небезпека для вод

Stawa-R

Зливні піддони зі сталі повинні конструюватися й перевірятися згідно з технічними нормами Директиви щодо сталевих баків (Stawa-R).

Попередній тип приймального випробування був замінений декларацією виробника про відповідність (MDT).

Декларація виробника про відповідність після проведення випробування

Beispiele der Gefahrenklassen
Приклади класів небезпеки

Параграф 3 Стаття 3 Закону Німеччини "Про небезпечні вантажі"

встановлює неприпустимість зберігання небезпечних речовин більше 24 годин у відкритому вигляді на робочому місці.

Definition Flammpunkt

Визначення точки спалаху
Точка спалаху — це температура (за нормального тиску), за якої пари розчину разом із атмосферним повітрям формують суміш, яка може спалахнути від контакту з джерелом займання.

Довідки та консультації
Довідки та консультації

Просто зателефонуйте нам:

+38 044 591 13 25

Ми допоможемо Вам!

... або надішліть нам e-mail

Select country

Close